REAL-TIME obchodní seance - Skoro každý den sdílím obchody a náhledy na Traderspool.cz ZDE.

podmínky používání portálu js-trading.cz

Závazná pravidla a podmínky pro používání portálu www.js-trading.cz

1. Základní ustanovení

Vlastní obsah a obsah externích přispěvatelů nelze považovat za analýzu investičních příležitostí ani investiční doporučení. Při tvorbě tohoto obsahu se nepostupovalo podle požadavků zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, upravujících pravidla pro analýzu investičních příležitostí nebo investiční doporučení.


Příspěvky uveřejněné komentářích pod články vyjadřují názory jejich autorů a čtenářů, nikoliv provozovatel tohoto webu, který za jejich obsah nenese žádnou zodpovědnost.

Zároveň provozovatel webu js-trading.cz nenese odpovědnost za fotografie, grafy a obrázky použité v komentářích pod jednotlivými články.

2. Odpovědnost Provozovatele za obsah

Upozornění: Veškeré informace poskytované na serveru js-trading.cz jsou určeny výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na burze a neslouží v žádném případě coby konkrétní investiční či obchodní doporučení. Provozovatel serveru js-trading.cz ani jednotliví autoři nejsou registrovanými brokery či investičním poradcem ani makléřem. Jsou-li na stránkách zmiňovány konkrétní finanční produkty, komodity, akcie, forex či opce, vždy a pouze za účelem studia obchodování na finančních trzích. Vydavatel serveru není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů. 

Obchodování na devizových (měnových) trzích a investování do derivátů může být velmi spekulativní a může vést ke ztrátám i ziskům. Obchodování na devizových trzích a obchodování s deriváty je značně rizikové a to znamená, že není vhodné pro každého investora. Internetové stránky Portálu nezohledňují zvláštní investiční cíle, finanční situaci anebo konkrétní požadavky jednotlivých Uživatelů. Provozovatel popírá veškerou zodpovědnost za přímou, nepřímou, náhodnou, následnou, represivní, zvláštní nebo jinou škodu, ušlé příležitosti, ušlý zisk anebo jakoukoli jinou ztrátu anebo škody.

Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za:

- obsah internetových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím Portálu Provozovatele. 

- odkazy na stránky třetích osob umístěné na Portálu.

- reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Portálu Provozovatele.

- obsah sdělení, která si mezi sebou vyměňují Uživatelé Portálu prostřednictvím Portálu.

Provozovatel je oprávněn kdykoliv odstranit jakýkoli obsah Portálu, který je v rozporu s právním řádem České republiky, dobrými mravy, případně ohrožuje veřejný pořádek, nebo svým obsahem neodpovídá zájmům Provozovatele. Zejména je oprávněn odstranit klamavý a nepravdivý obsah, obsah zasahující do práv a oprávněných zájmů třetích osob, obsah který je proti lidské důstojnosti, diskriminující z hlediska náboženství, vyznání, rasy, nebo pohlaví, nebo který propaguje násilí či jakékoli další protiprávní jednání.

3. Užívání Portálu Uživatelem

Uživatel se zavazuje, že při používání tohoto Portálu se bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s dobrými mravy, pravidly poctivého obchodního styku a s těmito Pravidly, nebude jakkoli poškozovat dobré jméno a práva Provozovatele ani ostatních Uživatelů.

Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

- užívat jak celek, tak i jednotlivé součásti Portálu jinak než pro vlastní potřebu tj. zejména nebude nad rámec své potřeby kopírovat, stahovat a šířit obsah stránek Portálu.

- zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu Provozovatele do obsahu či technické podstaty stránek Portálu. 

- zasahovat do bezpečnosti tohoto Portálu,

- zasahovat jiným Uživatelům do užívání tohoto Portálu a jakýmkoli způsobem  jim v užití Portálu bránit.

- využívat Portál pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam) a řetězových zpráv.

- zasílat na tento Portál zprávy obsahující viry, nebo jakékoli nebezpečné či škodlivé programy.

- vytvářet falešné zprávy (fake) za účelem falšování identity odesílatele, či pokoušet se proniknout na účet jiných Uživatelů.

- pokoušet se získat přístup ke stránkám tohoto Portálu, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti.

- šířit na stránkách tohoto Portálu jakékoli zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky, dobré mravy, případně ohrožující veřejný pořádek či svým obsahem neodpovídající zájmům Provozovatele.

Zejména se zavazuje nešířit klamavé či nepravdivé zprávy či materiály, materiály které zasahují do práv a oprávněných zájmů třetích osob, které jsou proti lidské důstojnosti, které jsou svým obsahem diskriminující z hlediska náboženství, vyznání, rasy pohlaví a které propagují násilí či jakékoli jiné protiprávní jednání.

4. Pravidla pro psaní komentářů a příspěvků do diskuzí na portálu js-trading.cz

- Komentáře pod článkem (v diskuzích) slouží výhradně k výměně názorů na témata daného článku (diskuze). Je možno i prezentovat doplňující informace ke zveřejněným textům, obrázkům, či videím. Komentáře a diskuzní příspěvky proto mají být kultivovaným vyjádřením názoru daného uživatele a mají mít logickou spojitost se zveřejněnými (případně dotazovanými) informacemi.

- Svůj dotaz, nové téma a/nebo příspěvek vkládejte vždy pouze do jednoho fóra či pod jeden článek. Duplicity budou mazány.

- Je zakázáno uveřejňovat příspěvky, které jakýmkoliv způsobem porušují zákony ČR.

- Do komentářů nepatří pomluvy, urážky, vulgární výrazy (a to ani náznakem), případně vyhrožování násilím. Pomluvou rozumíme tvrzení, které má potenciál poškodit, zaměřené na konkrétního jedince nebo skupinu, které autor svého příspěvku není schopen podložit jasným důkazem (fotografie, „momentka" jako jediný důkaz nepostačuje). Js-trading.cz také nebude tolerovat podněcování nenávisti k jednotlivcům nebo skupinám obyvatel.

- Je nepřípustné zveřejňování údajů o identitě jiné osoby, jejího jména, příjmení, adresy, telefonního čísla nebo jiného osobního údaje, pokud tento údaj není veřejně přístupný nebo nemá autor příspěvku k poskytnutí údaje doložitelné svolení.

- Zakázáno je rovněž zneužívání diskuzí a komentářů k šíření reklamy nebo spamu, zejména uveřejňování odkazů, které nesouvisejí s tématem článku/diskuze.

- Redakce bude pečlivě posuzovat rovněž příspěvky ryze provokačního charakteru popřípadě popírající základy etiky.

- Redakce si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení vybrané příspěvky a komentáře pod články odstraňovat; informace o odstraněných příspěvcích ve vlákně zůstane, případně může být celé vlákno smazáno bez této informace.

- Ve výjimečných případech může redakce přistoupit k zasáhnutí do komentáře. Ve většině případů se jedná o zásah do příspěvků, které jsou záměrně částečně přínosné a částečně osobní narážky. Redakce si vyhrazuje právo odstranit část, která není k tématu. Rozhodně však nebude měněn ostatní obsah příspěvku, či jeho smysl.

- Komentáře pod články nemusí být zpřístupněny u každé zveřejněné informace, existující fórum nebo komentáře mohou být kdykoliv uzavřeny.

- Redakce nebude v žádném případě obhajovat ani vysvětlovat důvod, proč byl příspěvek/diskuze smazán/a, popřípadě proč bylo pozastaveno/zrušeno celé vlákno. Příspěvky volající po vysvětlení smazání a komentující mazání budou automaticky smazány, opakované vkládání smazaných příspěvků je považováno za spam a uživatel, který tak činí, bude zablokován.

 - Přidání komentáře pod článek, případně příspěvku do diskuze, je bráno jako automatický souhlas s těmito pravidly v jejich plném rozsahu.

Pokud s našimi pravidly nesouhlasíte, neregistrujte se, nepřihlašujte se, nepřispívejte.

5. Přístup na stránky a ochrana osobních údajů

Přístup a používání stránek js-trading.cz je bezplatné. Provozovatel neprodává, nepřevádí a nesděluje osobní údaje třetím stranám.

6. Závěrečná ustanovení

Pravidla používání Portálu jsou platná a účinná dnem jejich zveřejnění. Tyto Pravidla je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Provozovatel je oprávněn Pravidla měnit kdykoliv. Souhlas s novým zněním Pravidel vyjádří Uživatel tím, že bude tento Portál nadále používat.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 22.10.2012.

Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, opusťte prosím tyto stránky a nadále je nepoužívejte.

zpátky nahoru
"Nikdy se nevzdám toho být ten nejlepší trader!" J.S.

newsletter

přihlašte se k odběru novinek

kalendář

« Červenec 2020 »
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

live stream

REAL-TIME SDÍLENÍ
každý obchodní den
1
4:15-17:00 SEČ

 

Sign In or Create Account

Web Analytics